Monday, May 30, 2016

P. F തുകക്ക് സകാത്ത് ബാധകമാണോ ?.ചോദ്യം: ഞാനൊരു സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. Provident Fund അഥവാ പി. എഫ് എന്ന നിലക്ക് എന്‍റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും പിടിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യക്ക് സകാത്ത് ബാധകമാണോ ?.

www.fiqhussunna.com

ഉത്തരം:  
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد؛

ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ  വളരെയധികം ചർച്ചയുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന നിലക്ക് അല്പം വിശദീകരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൂർണമായും ലേഖനം വായിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Provident Fund നെപ്പറ്റി പലരും പല അഭിപ്രായമാണ് പറയാറുള്ളത്. ഏതായാലും വ്യത്യസ്ഥ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പലരും പല വിധത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തിൽ മതവിധി പറയണമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ധാരണം അനിവാര്യമാണല്ലോ.

الحكم على الشيء فرع عن تصوره ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ മതവിധി പറയാനാവൂ എന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരടിസ്ഥാന തത്വമാണ്.

ഈയടുത്ത് വീണ്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ പി. എഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറം അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി.  അതിനായി സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുതന്നെ  അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു. ഈ ലിങ്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്: [https://www.agker.cag.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61].

എന്താണ് പി. എഫ് ഫണ്ട് ?.


ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക പി എഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നു, അയാൾ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോ, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കെ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നിർണയിക്കുന്ന അവകാശികൾക്കോ അതിലെ നിക്ഷേപം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ട് ആണത്.

അതിലേക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട വിഹിതം സർക്കാർ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയീസ് 6 % എന്ന തോതിലും, പാർട് ടൈം എംപ്ലോയീസ് 3 % എന്ന തോതിലും തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും പി. എഫിലേക് നൽകണം. ഇനി ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും അതിൽക്കൂടുതൽ എത്ര ശതമാനവും പി. എഫിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരുദ്യോഗസ്ഥന് ഉണ്ട്. 


അതിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാമോ ?. 

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ സാധാരണ നിലക്ക് ഒരാൾ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിയുമ്പോഴോ, സർവീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനികൾക്കോ  ആണ് പി. എഫിലെ നിക്ഷേപം ലഭിക്കുക. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലും ആ തുക ലഭിക്കും എന്നാൽ ഒരാൾ സാധാരണ പണം പിൻവലിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. തൻ്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ആ അപേക്ഷക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സമിതി അനുമതി നൽകുന്ന പക്ഷം 75% വരെ  അത് തിരിച്ചടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റീഫൻഡബ്ൾ ആയി പിൻവലിക്കാം, ഇനി പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചടക്കാത്ത രൂപത്തിലും 75% വരെ പക്ഷെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, വീട്, ചികിത്സ തുടങ്ങി പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് പിൻവലിക്കാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളും ഉപാധികളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

It may be sanctioned at any time for specified purposes after completion of 10 years of service (including broken periods of service, leave without allowances (LWA), suspension, military and war service which are reckoned for the purpose of pension, pensionable service under Government of India/other State Governments/aided educational institutions if  the PF deposits and interest thereon during the service have been transferred  and credited to the Fund) or within 10 years of the date of retirement.

It may not be sanctioned (i) during the last three months of service (ii) after exercising option under Rule 30 (c) which permits the subscriber to close the account before retirement (iii) after submitting the closure application.

Only one withdrawal may be allowed for the same purpose.

Only one withdrawal may be allowed for the same purpose.

When another withdrawal is sanctioned for the purpose of treatment of the same person within a period of six months of the previous withdrawal, it should be specified in the sanction that the treatment is for the illness on a different occasion

Advances for education can be permitted for each year for different children.

When both husband and wife are subscribers to the Fund, withdrawal can be made for the education, marriage of the same child by both.

When an advance for marriage is sanctioned, the date of marriage is to be specified. (Amount cannot be drawn before three months of the date of marriage).

Advance for  marriage can be allowed for a second or subsequent marriage of son/daughter.

Advance is allowed for the marriage of a female relative dependent of the subscriber if he has no daughter.
Advance for construction of house even permitted for repayment of loan taken for house building from Co-operative Societies or similar agencies.

Advance can be drawn during the period of suspension also.

[Reference: https://www.agker.cag.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61]. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം: 
ഇവിടെ പി. എഫിലേക്ക് അടക്കേണ്ട നിർബന്ധമായ വിഹിതം നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ നിർബന്ധിത വിഹിതത്തിന് പുറമെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലക്ക് ഒരുദ്യോഗസ്ഥൻ പി എഫിലേക്ക് അടക്കുന്ന തുകക്ക് സകാത്ത് ബാധകമാകും. എന്നാൽ നിർബന്ധിതമായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന വിഹിതത്തിന് സകാത്ത് ബാധകമാകുകയുമില്ല ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ശരിയായ അഭിപ്രായമായി മനസ്സിലാകുന്നത്.

പി. എഫ് തുക ഒരാൾക്ക് ഒരർത്ഥത്തിലും പിരിയുന്ന സമയത്തല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് തിരികെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന നിലക്കുള്ള ഫണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്രകാരമാകട്ടെ, നിർബന്ധിതമായിട്ടാകട്ടെ രണ്ട് രൂപത്തിലായാലും അതിലേക്ക് നൽകുന്ന തുകക്ക് സകാത്ത് ബാധകമാകുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാമായിരുന്നു.  എന്നാൽ അപ്രകാരമല്ല, തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നത് പ്രകാരം റീഫൻഡബ്ൾ ആയും,  ഉപാധികളോടെ നിർണിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 75% ശതമാനം വരെ നോൺ റീഫൻഡബ്ൾ ആയും ഒരാൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാകയാൽ, അതിലേക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നൽകുന്ന തുകക്ക് സകാത്ത് നൽകണം.

ഒരു ഫുൾടൈം ഉദ്യോഗസ്ഥന് തൻ്റെ ബേസിക് സാലറിയുടെ 6% ആണ് പി. എഫിലേക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട മിനിമം തുക. പാർട് ടൈം എംപ്ലോയിയാണ് എങ്കിൽ 3% : The amount of subscription is fixed by the subscriber himself. However, it cannot be less than 6% of the basic pay and not more than the basic pay in the case of full-time employees and it can not be less than 3% of the emoluments and not more than the emoluments in the case of part-time contingent employees.     [Reference: https://www.agker.cag.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61]. 


ഈ തുക നിർബന്ധമായും തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചുവെക്കപ്പെടുന്ന തുകയാകയാലും പരിമിതമായ രൂപത്തിൽ ഉപാധികളോടെയല്ലാതെ അത് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും ഈ തുകക്ക് സകാത്ത് ബാധകമല്ല. 

എന്നാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിക്ഷേപമാണ് എന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ട് അതിന് സകാത്ത് ബാധകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. 


അതുപോലെ പി. എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിലുള്ള തുകയുടെ തോതനുസരിച്ച് പലിശ വരുന്നുണ്ട്. ആ പലിശയുടെ തുകക്ക് നാം സകാത്ത് നൽകേണ്ടതില്ല. മറിച്ച്  ആ തുക നാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക, അഥവാ تخلص ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണ്ടത്. ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനം ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കാം: (അക്കൌണ്ടില്‍ വരുന്ന പലിശ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം. ഹറാമായ ധനം ഒഴിവാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ.
https://www.fiqhussunna.com/2017/04/blog-post_7.html ).

ഇതാണ് പി. എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും ശരിയായ നിലപാടായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നവൻ ..
_____________________________

✍️അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് പി. എൻ