സകാത്തുൽ ഫിത്വർ.

1- ആര്‍ക്കാണ് സകാത്തുല്‍ ഫിത്വര്‍ ബാധകം ?. അത് എപ്പോഴാണ് നല്‍കേണ്ടത് ?. എത്രയാണ് നല്‍കേണ്ടത് ?. ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിന് സകാത്തുല്‍ ഫിത്വര്‍ ബാധകമാണോ ?. ആരാണ് അതിന്‍റെ അവകാശികള്‍ ?.ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നല്‍കേണ്ടത് ?.

2 - ഫിത്വർ സകാത്ത് പണമായി നൽകാമോ ? അതല്ല ഭക്ഷണം തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ ?.

3- അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഫിത്വര്‍ സകാത്ത് നല്‍കാമോ ?. 

4- ഫിത്വര്‍ സകാത്ത് താന്‍ താമസിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ ?. അതോ കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ളിടത്തേക്ക് നല്‍കാമോ ?.